http://www.wspolnotaraj.ecom.net.pl/
Wspolnotaraj

Motto przewodnie wspólnoty

1)Aby chrześcijanie dawali wspólne świadectwo służby    swemu królestwu

2)Aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie połączyły się w szukaniu jedności,

3)Aby urzeczywistniła się doskonała jedność chrześcijan,  tak aby   Bóg był wielbiony przez wszystkich ludzi Chrystusie  Panu,

4)Aby wszystkie narody Ziemi, przezwyciężyły konflikty, egoizmy  i osiągnęły pełne pojednanie i pokój w Królestwie Bożym,

5)Aby Bóg wzbudził liczne powołania kapłańskie i zakonne,

Niech to wszystko się spełni w Imię Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Matki Bożej pamiętając o Janie Pawle II

23.01.2006r

Tymi słowami modlitewnymi rozpoczęliśmy działalność wspólnoty, która ma na celu żyć według 10 przykazań Bożych(które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj)

Gdyby ludzie żyli na Ziemi tymi przykazaniami, to dawno byłby Raj w Królestwie Niebieskim. Raj który pragnę , aby Pan Bóg nam przybliżył w 2000czną rocznicę śmierci i Zmarchwystania Jezusa Chrystusa, czyli w roku 2033- jest to również 28 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II –pozostało 27 lat modlitwy, żeby ludzkość zrozumiała istotę modlitwy i mogła pokonywać Zło skupieniem i wiarą. Nasz papież Jan Paweł II codzienną modlitwą i skupieniem pokonywał zło. W nagrodę pełnił 27 lat- służbę w Stolicy Apostolskiej, my jako wspólnota pójdziemy tą drogą naśladując Jezusa Chrystusa, a w codziennej i szczerej modlitwie, która będzie wypływać z serca w czasie odmawiania różańca i Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Wielu ludzi modli się codziennie nie wiedząc, że łamią dekalog w jednej części- łamią cały. Efektem tego są kradzieże, zbrodnie gdyż żyjemy w zakłamaniu. Mianowicie , gdy zaczynamy się modlić wymawiamy słowa’’ Ojcze odpuść nam nasze winy , jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…’’- tu się zaczyna problem bo prosimy Ojca o odpuszczenie win a sami jesteśmy skłóceni z bliskimi, w ten sposób oszukujemy nie tylko Boga ale też sami siebie. Nasza modlitwa nie jest wysłuchana wtedy w pełni. Jeśli będziemy się modlić szczerze to Jan Paweł II naszą Wspólnotę za wstawiennictwem Matki Bożej przekaże Jezusowi Chrystusowi, że są ludzie na tej Ziemi , którzy codzienną modlitwą pokonują zło, gdyż dobro zawsze zwycięży nad złem, które nigdy nie będzie miało miejsca na Ziemi. Niech nam pomoże Bóg Ojciec ,Syn Boży i Duch Święty za wstawiennictwem Matki Bożej za Imieniem Jana Pawła II. Będziemy się ciągle modlić o szybką Beatyfikację Sługi Bożego papieża Jana Pawła II. To był cel założenia wspólnoty.

26.01.2006r

Skąd się wzięło natchnienie brata Henryka do założenia wspólnoty Raj ??

Brat Henryk był hazardzistą przez 6 lat, przegrał cały majątek życia łącznie z mieszkaniem, jednak za każdym razem, przysięgał na krzyż Boga, że kiedyś skończy ze swoją słabością. Tak się stało dzięki jego silnej woli i wierze, którą posiadał do Matki Bożej i całej Trójcy Świętej.

15 sierpnia 2005 roku podczas pielgrzymki na Jasną Górę, brat przysiągł przed obrazem Matki Bożej.

‘’ Maryjo, jeśli jest zło na świecie w postaci hazardu i alkoholu, to ja się wyrzekam do końca swojego życia i przysięgam ,że Szatan nigdy nie zapanuje nad Moją Duszą w stosunku do ciebie Matko Boża ‘’

Od tej pory otrzymałem silną wolę i łaskę od Matki Bożej.

Pierwsza moja wizja miała miejsce 16 października 2005 roku, przyśnił mi się wtedy papież Jan Paweł II , leżał wtedy w trumnie w tym momencie mrugnął powieką, z moich ust wydobył się okrzyk ‘’Papież żyje ‘’ przebudził się , a on wyszedł z ciała i wziął mnie za rękę i powiedział ‘’Choć ze mną i tak mnie nie widzą ‘’ .Rozmawiam z papieżem i mówię, Ojcze ładny pogrzeb miałeś, on odpowiedział – tak tylko pogrzeby powinny być za darmo. Wsiedliśmy do samochodu była to prawdopodobnie Nysa lub Bus osobowy – siedział z prawej strony, zatrzymuje nas ksiądz, wita się ze mną ale papieża nie widzi. Wypowiadam słowa, ksiądz nie poznaje, nie przywita się z Ojcem Świętym? Kapłan dziękuje, uśmiecha się i mówi, że żartuję sobie. Papież odpowiada Synu oni mnie nie widzą , po chwili wsiada zakonnica , wita się z nami a omija papieża. Zapytałem się siostro a z Ojcem Świętym się nie przywitasz? Zakonnica uśmiecha się i mówi żartuje sobie pan ze mnie. Papież odezwał się Synu oni naprawdę mnie nie widzą , jadąc dalej samochodem zajechałem drogę czterem potężnym mężczyznom , oni lecą do mnie ze złością , krzyknąłem ‘’ Co ja tylko chciałem zawrócić ‘’ , a oni zauważyli Ojca Świętego siedzącego koło mnie .Witają się ‘’Dzień dobry Ojcze Święty ‘’ i pomogli mi zawrócić. Gdy kapłan z siostrą zakonną wysiedli , zapytałem Ojcze dlaczego prości ludzie poznali Ciebie , a ludzie duchowni nie ?

Ojciec powiedział – ‘’ Synu każda epoka ma swojego świętego’’ oni są zafascynowani swoimi świętymi lecz ja nie należę do tych świętych. Dlatego mnie nie poznają, nagle Ojciec przebrał się, zdjął szaty święte i nałożył czarną sutannę, zdziwiony zapytałem Co Ojciec robi? Odpowiedział odmładzam się, nagle oddalił się. Zastanawiałem  się co miało znaczyć to  Objawienie i słowo''odmładzam się" doszłem do wniosku,że założę Wspólnotę RAJ- Niech Wszyscy Stanowią Jedno im.Jana Pawła II .

Taki sens był wizji założyciela wspólnoty. A celem naszym jest:

1) Żyć według dekalogu, przestrzegać 10 przykazań Bożych,
2) Pomoc osobom chorym i ubogim,

3)Kłaść nacisk na prawidłowe znaczenie modlitwy ''Ojcze odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom'' żebyśmy rzeczywiście sobie wybaczali.
4)Wspomagać Kościół do  którego Wspólnota bedzie należeć.

Jeżeli przekonał cię cel i założenie wspólnoty to z wielką chęcią Zapraszamy.

adres mail: wspolnotaraj@wp.pl

Na wszystkie meile i tel. odpowie Brat Andrzej

Zapisy do Wspólnoty przyjmuje Siostra Monika

INFORMACJANasza wspólnota złożyła już prośbę do  Ks.Proboszcza ParafiiŚwiętego Jana Chrzciciela w Ociesękach woj.Świętokrzyskie o przynależność do parafii

 

Jan Paweł II-biografia Minimize

2276092560_390f68108b_s.jpgKarol Józef  Wojtyła, tak bowiem nazywał sie Jan Paweł II,  urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii bł. Karola Habsburga.

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.

13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką, już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara.

14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lutym 1940 r. poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchownego. Był to Jan Tyranowski, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.

18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943 r. jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.


2195426611_c9fb435fe7_s.jpgWojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

W 1942 r. postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 r. do sierpnia 1946 r. Karol pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

13 października 1946 r. alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.

15 listopada Karol wraz z klerykiem Stanisławem Starowiejskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu) w Rzymie. Podczas studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz USA. W 1948 r. ukończył studia z dyplomem summa cum laude.


2275299097_2577e0d4f7_s.jpgW lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety.

W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam założył chór gregoriański, z którym wkrótce przygotował i odśpiewał mszę "De Angelis" ("O Aniołach"). Swoich chórzystów zaraził pasją i miłością do gór - razem przewędrowali Gorce, Bieszczady i Beskid. Organizowali także spływy kajakowe na Mazurach. W Krakowie otrzymał też w końcu tytuł doktora teologii i uzyskawszy urlop na pracę naukową 1951-1953 rozpoczął pisanie pracy habilitacyjnej, która, mimo że w 1953 roku przyjęła ją Rada krakowskiego Wydziału Teologicznego, została odrzucona przez Ministerstwo Oświaty i tytułu docenta Karol Wojtyła nie uzyskał (uzyskał go dopiero w 1957 r.). W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Umbrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskup Franciszek Jop i Bolesław Kominek. Wtedy też powstały jego najgłośniejsze prace, które przyniosły mu sławę wśród teologów - "Miłość i odpowiedzialność" (1960) oraz "Osoba i czyn" (1969). W 1962 r. został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.


2219726091_15ffba9258_s.jpgJako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi „Totus Tubus” (łac. „Cały Twój”), kierował je do Matki Chrystusa.

30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 r. otrzymał w kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.

Jako pasterz diecezjalny starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory. W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Z chęcią jeździł na Podhale i w Tatry. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym.

Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając do rozległej tradycji filozoficznej, lecz też do Biblii i do mistyki (zawsze był mu bliski święty Jan od Krzyża) i budując harmonijnie koncepcję z pogranicza filozofii oraz teologii: człowieka jako integralnej osoby. Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z, nazwanym tak przez siebie, „prymasem Tysiąclecia”, ściśle współpracował, okazując szacunek dla jego doświadczenia i mądrości.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o godz. 16:16.

Jan Paweł II była pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX w.


Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz.

2195425883_e897a50b82_s.jpgPodczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

Pontyfikat Jana Pawła II był drugi co do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej – 32 lata – sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra – pierwszego następcy Jezusa).

Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między ziemią a księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne podczas których odwiedził 135 krajów i 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii, odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.

Papież Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i kanonizował 478 świętych.

Ojciec Święty napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża – apostoła.

Papież chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 r., który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego

spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w 1991r. w Częstochowie).


2219726015_cbe442df08_s.jpg

Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo

licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu Zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W czwartek 31 marca wystąpiły u Ojca Świętego silne dreszcze ze wzrostem temperatury ciała do 39,6°C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność a o godz. 19.00 wszedł w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia towarzyszyli mu nieustannie wierni z całego świata.


2276092346_122ab145a1_s.jpgPogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005r, w którym uczestniczyło na placu św. Piotra ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 r.

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI (następca Jana Pawła II) zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Formalny proces rozpaczał się 28 czerwca 2005 r., kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem został polski ksiądz Sławomir Oder. 2 kwietnia 2007 r. zakończyła się faza diecezjalna procesu i wszystkie akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. kanonizacyjnych.


 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z E-MAIL
Założyciel
Brat Henryk wbr@interia.eu  Warszawa
Członkowie Wspólnoty:

Brat Krystian krystiancukierski@wp.pl Gołaszew

Brat Radek          radkom42@wp.pl              Ciechanów

Siostra Elżbieta                         Sonowiec

Brat Zbigniew                            Sosnowiec

Brat Mieczysław                        Świetokrzyskie

Siostra   Ewa                             Świetokrzyskie

Siostra Czesława                      Grodz.Maz

Brat Jarosław                            Pow.Żuromin

Siostra Ania                               Pionki

Brat  Mariusz                             Pionki

Siostra Sylwia                           Warszawa

Siostra  Teresa                         Warszawa

Brat  Marek                               Warszawa

Siostra Agnieszka                     Warszawa

Brat Jarosław                            Warszawa

Brat Maciej                                Warszawa

Siostra Iwona                            Wrocław

Brat Ireneusz Wrocław

Brat Stanisław                           Wrocław

Siostra Krystyna                       Milanówek

Siostra Halina                           Warszawa

Brat Władysław                        Kielce

Siostra Zdzisława                    Młotkowice

 

 

 

 

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.